Disclaimer

Wij stellen uw bezoek aan onze internet site/app en interesse in onze producten zeer op prijs. De volgende voorwaarden zijn op het gebruik van de website/app van toepassing. Door deze site/app te bezoeken en te bekijken accepteert u de onze voorwaarden voor gebruik, zonder beperking of uitsluiting.

GranFood BV heeft deze site/app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.

Algemeen
Informatie op onze site/app kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. Het bezoeken en bekijken van deze site/app valt onder onze voorwaarden voor gebruik en Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden beoordeeld door de Nederlandse rechter. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden hun gelding behouden.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze site/app is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten liggen bij GranFood BV, haar leveranciers en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag niet anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door GranFood. Het is verboden de inhoud van de site te wijzigen.

Handelsnamen en merken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo's die op de site/app getoond worden, al dan niet geregistreerde, merken of handelsnamen van GranFood, aan haar gelieerde vennootschappen, haar leveranciers en/of haar partners.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie die op deze site/app getoond wordt, kunnen geen rechten worden ontleend. GranFood is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site/app. Links naar andere sites worden aangeboden als service aan u. GranFood heeft geen zeggenschap over deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze sites vrij zijn van virussen en andere schadelijk zaken. Het is mogelijk dat producten of diensten buiten Nederland niet door ons worden geleverd. Aan de op deze website/app gepubliceerde informatie kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend.

Vragen en suggesties
Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) wordt door ons beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, behalve als door u verstrekte informatie voor gebruik van deze website/app, zoals aangegeven onder het kopje "Gebruik door GranFood van door u verstrekte Persoonlijke gegevens". GranFood wenst via deze site/app echter geen vertrouwelijke informatie te ontvangen. GranFood kan ideeën en technieken die u ons stuurt vrij toepassen. Als u ons materiaal stuurt geeft u aan GranFood het onbeperkte, onherroepelijke recht deze informatie te gebruiken, waaronder door deze te vertonen, te wijzigen, te verwerken of deze te verspreiden en te registreren.

Gebruik door GranFood van door u verstrekte Persoonlijke gegevens
GranFood handelt in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website/app.

Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas veilig door ons worden beheerd, als deze door onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres, zullen op de hieronder beschreven wijzen worden gebruikt.

  • Informatie die u ons geeft met als doel van ons informatie te verkrijgen bewaren wij om uw aanvraag uit te voeren.
  • Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, bewaren wij en behandelen we met dat doel met uiterste zorgvuldigheid.
  • De opgeslagen informatie kunnen wij ook gebruiken voor bezoekanalyses om onze site/app te optimaliseren. Daarnaast kunnen we de informatie bewaren om u in de toekomst over GranFood en haar producten op de hoogte te stellen. U kunt bij het opgeven van uw informatie aangeven of u dat op prijs stelt. Als u wilt dat uw informatie door ons niet (meer) wordt gebruikt kunt u ons dat laten weten door het sturen van een e-mail.
  • Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Wij zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw overeenkomst (indien van toepassing). Wij houden statistieken bij op onze website/app, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.
  • Onze website/app bevat links naar web sites van derden. GranFood heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve niet verantwoordelijk voor uw privacy op deze web sites.
  • De registratie is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Bronvermelding

Voor de website/app van Grand'Italia is gebruik gemaakt van tekst, recepten en beeldmateriaal uit het boek "Alles over Pasta".

Verkaar, D. & Manti, S. (2007). Alles over Pasta. Nijmegen: Miller Books.

ISBN 978-90-87240-16-5 (NL)
ISBN 978-90-02-22320-4 (BE)

Aanvullend op bovenstaand:

Recepten op de website van Grand' Italia zijn gemaakt in samenwerking met:

Angelo Gheza - De Kok Met Vleugels

Nicoletta Tavella - La Cucina del Sole

Caplan BV - Culinaire Uitgeverij

Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van de Facebook-pixel. Wij gebruiken de Facebook-pixel voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten en producten hierop kunnen afstemmen. Voor meer informatie over de Facebook-pixel zie: nl-nl.facebook.com/business/help/651294705016616.